Hullkabal

Game Size:

Hensikt: Sortere kortene fra venstre til høyre, fra 2 til konge i samme farge på færrest mulig trekk.

Sortering: Denne kabalen går alltid opp. Når du trykker på et ledig felt, vil kortet som har verdi ett hakk høyere enn kortet til venstre i samme farge, gå til det tomme feltet. Etter kongen går det ikke an å legge kort. Forhindre derfor at du kommer i en posisjon hvor du fjerner kortet bak kongen. Dersom du har 4 ledige felter etter kongen, må du "shuffle". Da vil alle kort som ikke er sortert, og som har 2-eren i feltet helt til venstre, bli stokket. Sørg derfor tidlig for at 2-erne får plassen helt til venstre på bordet. Spillet læres lettest ved å prøve og feile en runde.

Tid å lære kabal: Lang tid

Kabal går opp: Lett

Prøv også disse kabalene: