British Constitution

Game Size:

Hensikt: Sortere kort øverst til høyre fra ess til knekt i samme farge

Sortering: Denne kabalen er ganske annerledes fra vanlig kabal. Kabalen består av 5 rekker, hvorav det øverste er bare ess. I rekken under essene, sorterer man i synkende rekkefølge, annenhver farge. Man kan bare flytte ett kort av gangen, og det kortet må komme fra rekken under. Det kortet man flytter, etterlater seg et mellomrom som igjen må bli erstattet av et annet kort i rekken under. Kortet som flyttes opp kan være hva som helst. Når det er et hull i nederste rekke, begynner man på nytt igjen med sortering i nest øverste rekke.

Tid å lære kabal: Lang tid

Kabal går opp: Vanskelig

Prøv også disse kabalene: